SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU EELNÕUD

Varasemad volikogu istungite päevakorrad

« Back

Linnavolikogu istung 20.12.2018

Sillamäe linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses volikogu istungite saalis.
 
Päevakord ja arutusele tulevad materjalid lisatud manuses.
 
 

Sillamäe Linnavolikogu

Algus: 16.00                                                                                    20. detsember 2018

 

  1. Sillamäe linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine I lugemine.

Lisad, Seletuskiri, Seletuskiri vene keeles

Protokolliline otsus

Ettekandja: aselinnapea Tatjana Ivanova

  1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ ja selle tegevuskava heakskiitmine

Lisa 1

Lisa 2

Seletuskiri

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Projekti „I. Pavlovi ja Kesk tänavate ristmiku ümberehitamine" esitamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Projekti „Kesk tänava rekonstrueerimise I etapp" esitamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Sillamäe Linnavolikogu 30. oktoobri 2018. a otsuse nr 51 „Taotluse esitamine lammutustoetuse saamiseks ja riigihanke korraldamiseks loa andmine" muutmine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Sillamäe Linnavolikogu 29. septembri 2015. a määruse nr 39 „Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord" muutmine

Seletuskiri

Vene

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants

  1. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Seletuskiri

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants