LINNAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB 11.04.2019 KELL 16.00

Sillamäe Linnavolikogu

 

Algus: 16.00                                                                                        11. aprill 2019

Päevakord:

  1. Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamine läbi Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamise

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

Kaasettekandja Aleksei Stepanov

Sillamäe Linnavalitsuse ajutise komisjoni aruanne 

Lisa 1 (SA Innove otsus)

Lisa 2 (Elanike arvu analüüs ja prognoos)

Lisa 3 (Finantsanalüüs)

Lisa 4 (Ulei tunniplaan Majakovski 7)

Lisa 4 (Ulei tunniplaan VTskalovi 25)

Lisa 5 (Kultuurikeskuse pinnakasutus)

Lisa 6 (Vanalinna Kooli ruumivajadus ja paigutusvõimalused remondi ajal)

Lisa 6a (Vanalinna Kooli ruumivajadus ja paigutusvõimalused remondi ajal)

Lisa 7a

Lisa 7b

Lisa 8 (Tskalovi 25 külastused)

Volikogu protokolliline otsus Vanalinna Kooli projekt

 


Varasemad volikogu istungite päevakorrad

LINNAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB 28.03.2019 KELL 16.00

Sillamäe Linnavolikogu istung toimub 28. märtsil 2019.a kell 16.00 Sillamäe Linnavalitsuse istungite saalis.

  1. Sillamäe linna 2019.aasta I lisaeelarve

Lisad 1,2,3

Seletuskiri

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

Kaasettekandja linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees Valeri Abramovitš

  1. Korterelamute toetamise kord

Lisa 1

Lisa 2

Seletuskiri

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

Kaasettekandja Anton Makarjev

  1. Sillamäe Raamatukogu kasutamise eeskiri

Seletuskiri

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants

  1. Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2018. a määruse nr 5 „Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord" muutmine

Seletuskiri

Ettekandja sotsiaalhooldusosakonna juhataja Tatjana Bolšakova

  1. Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni töö aruanne

Ettekandja komisjoni esimees Jevgeni Terentjev