Linnavolikogu istung toimub 30.05.2019 kell 16.00

Sillamäe linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. mail 2019 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses II korruse saalis (Kesk 27 Sillamäe).

 

Päevakord:

Algus: 16.00                                                                                                30. mai 2019

 

Päevakord:

1.    Mittetulundusühingus Ida-Viru Ühistranspordikeskus osalemine 

Ettekandjad linnapea Tõnis Kalberg, MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Heiki Luts 

2.    Sillamäe linna jäätmekava 2019-2023 vastuvõtmine

Lisa eesti

Lisa vene

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

3.    Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja komisjoni esimees Dmitri Lett

4.    Ülevaade Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise  riigieelarve valdkonna töörühmade läbirääkimistest

Ettekandja linnavolikogu esimees Jelena Koršunova

5.    Sillamäe linna arengukava menetlemisest 

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

6.    Linnavolikogu sotsiaal- ja lastekaitsekomisjoni 2018.a aruanne

 

Ettekandja komisjoni esimees Valeri Kuznetsov


Varasemad volikogu istungite päevakorrad

Linnavolikogu istung 20.12.2018

Sillamäe linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses volikogu istungite saalis.
 
Päevakord ja arutusele tulevad materjalid lisatud manuses.
 
 

Sillamäe Linnavolikogu

Algus: 16.00                                                                                    20. detsember 2018

 

  1. Sillamäe linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine I lugemine.

Lisad, Seletuskiri, Seletuskiri vene keeles

Protokolliline otsus

Ettekandja: aselinnapea Tatjana Ivanova

  1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ ja selle tegevuskava heakskiitmine

Lisa 1

Lisa 2

Seletuskiri

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Projekti „I. Pavlovi ja Kesk tänavate ristmiku ümberehitamine" esitamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Projekti „Kesk tänava rekonstrueerimise I etapp" esitamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Sillamäe Linnavolikogu 30. oktoobri 2018. a otsuse nr 51 „Taotluse esitamine lammutustoetuse saamiseks ja riigihanke korraldamiseks loa andmine" muutmine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Sillamäe Linnavolikogu 29. septembri 2015. a määruse nr 39 „Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord" muutmine

Seletuskiri

Vene

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants

  1. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Seletuskiri

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants