Linnavolikogu istung toimub 30.05.2019 kell 16.00

Sillamäe linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. mail 2019 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses II korruse saalis (Kesk 27 Sillamäe).

 

Päevakord:

Algus: 16.00                                                                                                30. mai 2019

 

Päevakord:

1.    Mittetulundusühingus Ida-Viru Ühistranspordikeskus osalemine 

Ettekandjad linnapea Tõnis Kalberg, MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Heiki Luts 

2.    Sillamäe linna jäätmekava 2019-2023 vastuvõtmine

Lisa eesti

Lisa vene

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

3.    Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja komisjoni esimees Dmitri Lett

4.    Ülevaade Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise  riigieelarve valdkonna töörühmade läbirääkimistest

Ettekandja linnavolikogu esimees Jelena Koršunova

5.    Sillamäe linna arengukava menetlemisest 

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

6.    Linnavolikogu sotsiaal- ja lastekaitsekomisjoni 2018.a aruanne

 

Ettekandja komisjoni esimees Valeri Kuznetsov


Varasemad volikogu istungite päevakorrad

Linnavolikogu istung 29.11.2018 kell 16.00

Sillamäe linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. novembril 2018 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses (Kesk 27 Sillamäe) II korruse saalis.

Päevakord ja arutusele tulevad materjalid lisatud manuses.

Algus: 16.00                                                                                     29. november 2018

 

1. Sillamäe linna 2018. aasta IV lisaeelarve

Ettekandja: aselinnapea Tatjana Ivanova

Kaasettekandja: linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees Valeri Abramovitš

2. Riigihangete korraldamiseks loa andmine

Ettekandja: haridus- ja kultuuri osakonna juhataja Anneli Rants

3. Sillamäe territooriumil kulgeva Tallinn-Narva maanteelõigu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: aselinnapea Aleksei Stepanov

Kaasettekandja: projektijuhtimise- ja arhitektuurispetsialist Anatoli Špakovs

4. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine (1 Tallinn-Narva tee L34)

Ettekandja: aselinnapea Aleksei Stepanov

5. Informatsioon Vanalinna kooli rekonstrueerimise kohta

Ettekandja: aselinnapea Aleksei Stepanov