LINNAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB 11.04.2019 KELL 16.00

Sillamäe Linnavolikogu

 

Algus: 16.00                                                                                        11. aprill 2019

Päevakord:

  1. Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamine läbi Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamise

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

Kaasettekandja Aleksei Stepanov

Sillamäe Linnavalitsuse ajutise komisjoni aruanne 

Lisa 1 (SA Innove otsus)

Lisa 2 (Elanike arvu analüüs ja prognoos)

Lisa 3 (Finantsanalüüs)

Lisa 4 (Ulei tunniplaan Majakovski 7)

Lisa 4 (Ulei tunniplaan VTskalovi 25)

Lisa 5 (Kultuurikeskuse pinnakasutus)

Lisa 6 (Vanalinna Kooli ruumivajadus ja paigutusvõimalused remondi ajal)

Lisa 6a (Vanalinna Kooli ruumivajadus ja paigutusvõimalused remondi ajal)

Lisa 7a

Lisa 7b

Lisa 8 (Tskalovi 25 külastused)

Volikogu protokolliline otsus Vanalinna Kooli projekt

 


Varasemad volikogu istungite päevakorrad

Linnavolikogu istung 29.11.2018 kell 16.00

Sillamäe linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. novembril 2018 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses (Kesk 27 Sillamäe) II korruse saalis.

Päevakord ja arutusele tulevad materjalid lisatud manuses.

Algus: 16.00                                                                                     29. november 2018

 

1. Sillamäe linna 2018. aasta IV lisaeelarve

Ettekandja: aselinnapea Tatjana Ivanova

Kaasettekandja: linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees Valeri Abramovitš

2. Riigihangete korraldamiseks loa andmine

Ettekandja: haridus- ja kultuuri osakonna juhataja Anneli Rants

3. Sillamäe territooriumil kulgeva Tallinn-Narva maanteelõigu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: aselinnapea Aleksei Stepanov

Kaasettekandja: projektijuhtimise- ja arhitektuurispetsialist Anatoli Špakovs

4. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine (1 Tallinn-Narva tee L34)

Ettekandja: aselinnapea Aleksei Stepanov

5. Informatsioon Vanalinna kooli rekonstrueerimise kohta

Ettekandja: aselinnapea Aleksei Stepanov