LINNAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB 11.04.2019 KELL 16.00

Sillamäe Linnavolikogu

 

Algus: 16.00                                                                                        11. aprill 2019

Päevakord:

 1. Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamine läbi Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamise

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

Kaasettekandja Aleksei Stepanov

Sillamäe Linnavalitsuse ajutise komisjoni aruanne 

Lisa 1 (SA Innove otsus)

Lisa 2 (Elanike arvu analüüs ja prognoos)

Lisa 3 (Finantsanalüüs)

Lisa 4 (Ulei tunniplaan Majakovski 7)

Lisa 4 (Ulei tunniplaan VTskalovi 25)

Lisa 5 (Kultuurikeskuse pinnakasutus)

Lisa 6 (Vanalinna Kooli ruumivajadus ja paigutusvõimalused remondi ajal)

Lisa 6a (Vanalinna Kooli ruumivajadus ja paigutusvõimalused remondi ajal)

Lisa 7a

Lisa 7b

Lisa 8 (Tskalovi 25 külastused)

Volikogu protokolliline otsus Vanalinna Kooli projekt

 


Varasemad volikogu istungite päevakorrad

Linnavolikogu istung 28.06.2018 kell 16.00

Volikogu istungi toimub neljapäeval, 28. juunil 2018 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses volikogu istungite saalis.

Päevakord ja arutusele tulevad materjalid lisatud manuses.

 

Sillamäe Linnavolikogu

Algus: 16.00                                                                                                 28. juuni 2018

 

 1. Sillamäe linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Väljavõte

Sillamäe linna 2017.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kohta, link kodulehele http://www.sillamae.ee/majandusaasta-aruanne

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

Kaasettekandjad volikogu revisjonikomisjoni esimees Andrei Žoga, rahanduskomisjoni esimees Valeri Abramovitš

 1. Sillamäe linna arengukava eelnõu vastuvõtmine ja avalikustamine

Sillamäe linna arengukava eelnõu, link kodulehele http://www.sillamae.ee/sillamae-linna-arengukava

Ettekandjad linnapea Tõnis Kalberg, aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Elutähtsa teenuse kirjeldus ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded veega varustamisele ja kanalisatsioonile

Seletuskiri

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

 1. Elutähtsa teenuse kirjeldus ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded kaugküttega varustamisel

Seletuskiri

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

 1. Elutähtsa teenuse kirjeldus ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded kohaliku tee sõidetavuse tagamisel

Seletuskiri

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

 1. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine - Tallinna mnt 1f

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine - Tallinna mnt 1h

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (L. Tolstoi tn 14, 16, 18, 20 ja 22, A. Tšehhovi tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 10, N. Nekrassovi tn 1, 3, 5 ja 7)

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Linnavara võõrandamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse" muutmine

Seletuskiri

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

 1. Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamine läbi Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamise

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg