SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU EELNÕUD

Varasemad volikogu istungite päevakorrad

Linnavolikogu istung 31.05.2018 kell 14.00

Sillamäe Linnavolikogu

 

Algus: 14.00                                                                                                             31. mai 2018

 

Toimub ekskursioon Sillamäe sadamasse, pärast ekskursiooni jätkub volikogu istung Sillamäe linnavalitsuse hoones Kesk 27.

 

  1. Sillamäe territooriumil kulgeva Tallinn-Narva maanteelõigu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu menetlemise tähtaja pikendamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Taotluse esitamine riigivara otsustuskorras võõrandamiseks vahetuse teel ning linnapeale asjakohaste volituste andmine

Ettekandaja linnapea Tõnis Kalberg

Kaasettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Riigihangete korraldamiseks loa andmine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2018. a määruse nr 3 „Sillamäe linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine" muutmine

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

  1. Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord

Ettekandja aselinnapea Eevi Paasmäe

  1. Volikogu esindaja määramine Sillamäe Raamatukogu nõukogusse

Ettekandja aselinnapea Eevi Paasmäe

  1. Informatsioon Sillamäe jõesadama edasisest arengust

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov