LINNAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB 11.04.2019 KELL 16.00

Sillamäe Linnavolikogu

 

Algus: 16.00                                                                                        11. aprill 2019

Päevakord:

  1. Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamine läbi Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamise

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

Kaasettekandja Aleksei Stepanov

Sillamäe Linnavalitsuse ajutise komisjoni aruanne 

Lisa 1 (SA Innove otsus)

Lisa 2 (Elanike arvu analüüs ja prognoos)

Lisa 3 (Finantsanalüüs)

Lisa 4 (Ulei tunniplaan Majakovski 7)

Lisa 4 (Ulei tunniplaan VTskalovi 25)

Lisa 5 (Kultuurikeskuse pinnakasutus)

Lisa 6 (Vanalinna Kooli ruumivajadus ja paigutusvõimalused remondi ajal)

Lisa 6a (Vanalinna Kooli ruumivajadus ja paigutusvõimalused remondi ajal)

Lisa 7a

Lisa 7b

Lisa 8 (Tskalovi 25 külastused)

Volikogu protokolliline otsus Vanalinna Kooli projekt

 


Varasemad volikogu istungite päevakorrad

Linnavolikogu istung 26.04.2018 16.00

Sillamäe Linnavolikogu istung toimub 26. aprillil kell 16.00 Sillamäe Linnavalitsuse istungite saalis 2. korrusel.

 

Istungi päevakord:

  1. Sillamäe linna 2018. aasta II lisaeelarve

Lisad

Seletuskiri

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

Kaasettekandja volikogu rahanduskomisjoni esimees Valeri Abramovitš

  1. Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Seletuskiri

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tatjana Bolšakova

  1. Sotsiaalteenuste osutamise kord

Seletuskiri

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tatjana Bolšakova

  1. Sillamäe linna tunnustuse avaldamine

Esildis

Ettekandja: volikogu esimees Jelena Koršunova