Linnavolikogu istung toimub19.12.2019 kell 16.00

Volikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses II korruse saalis.
 

Päevakord:

1.  Sillamäe linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine

Protokolliline otsus

 http://www.sillamae.ee/475

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

2. Sillamäe linna 2019.aasta IV lisaeelarve

Lisad

Seletuskiri

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Valeri Abramovitš

3. Sillamäe linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava

Seletuskiri

 www.sillamae.ee

Ettekandjad aselinnapea Aleksei Stepanov ja AS Sillamäe Veevärk direktor Viktor Rodkin

4. Projekti „Veski ja Ranna tänavate renoveerimine" esitamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Projekti „Kesk tänava rekonstrueerimise II ja III etapp" esitamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

6. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants

 

 


Varasemad volikogu istungite päevakorrad

Linnavolikogu istung 27.03.2018

Sillamäe linnavolikogu istung toimub teisipäeval, 27. märtsil 2018 kell 16.00 Sillamäe linnavalitsuses volikogu istungite saalis.
Päevakord ja arutusele tulevad materjalid on lisatud.
 

Algus: 16.00

 

27. märts 2018

  1. Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse" muutmine

Seletuskiri

Ettekandja linnasekretär Andrei Ionov

Kaasettekandja linnavolikogu õiguskomisjoni esimees Dmitri Lett

  1. Informatsioon: kohaliku omavalitsuse ülesanded sotsiaaltoetuste maksmisel ja sotsiaalteenuste osutamisel

Ettekandja aselinnapea Eevi Paasmäe

  1. Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Lisa 1

Lisa 2

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

  1. Informatsioon huvide deklaratsioonidest

Ettekandja linnasekretär Andrei Ionov

  1. Informatsioon koolitusest linnavolikogu liikmetele

Ettekandja linnavolikogu esimees Jelena Koršunova