Linnavolikogu istung toimub 30.05.2019 kell 16.00

Sillamäe linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. mail 2019 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses II korruse saalis (Kesk 27 Sillamäe).

 

Päevakord:

Algus: 16.00                                                                                                30. mai 2019

 

Päevakord:

1.    Mittetulundusühingus Ida-Viru Ühistranspordikeskus osalemine 

Ettekandjad linnapea Tõnis Kalberg, MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Heiki Luts 

2.    Sillamäe linna jäätmekava 2019-2023 vastuvõtmine

Lisa eesti

Lisa vene

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

3.    Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja komisjoni esimees Dmitri Lett

4.    Ülevaade Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise  riigieelarve valdkonna töörühmade läbirääkimistest

Ettekandja linnavolikogu esimees Jelena Koršunova

5.    Sillamäe linna arengukava menetlemisest 

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

6.    Linnavolikogu sotsiaal- ja lastekaitsekomisjoni 2018.a aruanne

 

Ettekandja komisjoni esimees Valeri Kuznetsov


Varasemad volikogu istungite päevakorrad

Linnavolikogu istung 27.03.2018

Sillamäe linnavolikogu istung toimub teisipäeval, 27. märtsil 2018 kell 16.00 Sillamäe linnavalitsuses volikogu istungite saalis.
Päevakord ja arutusele tulevad materjalid on lisatud.
 

Algus: 16.00

 

27. märts 2018

  1. Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse" muutmine

Seletuskiri

Ettekandja linnasekretär Andrei Ionov

Kaasettekandja linnavolikogu õiguskomisjoni esimees Dmitri Lett

  1. Informatsioon: kohaliku omavalitsuse ülesanded sotsiaaltoetuste maksmisel ja sotsiaalteenuste osutamisel

Ettekandja aselinnapea Eevi Paasmäe

  1. Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Lisa 1

Lisa 2

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

  1. Informatsioon huvide deklaratsioonidest

Ettekandja linnasekretär Andrei Ionov

  1. Informatsioon koolitusest linnavolikogu liikmetele

Ettekandja linnavolikogu esimees Jelena Koršunova