Linnavolikogu istung toimub 30.05.2019 kell 16.00

Sillamäe linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. mail 2019 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses II korruse saalis (Kesk 27 Sillamäe).

 

Päevakord:

Algus: 16.00                                                                                                30. mai 2019

 

Päevakord:

1.    Mittetulundusühingus Ida-Viru Ühistranspordikeskus osalemine 

Ettekandjad linnapea Tõnis Kalberg, MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Heiki Luts 

2.    Sillamäe linna jäätmekava 2019-2023 vastuvõtmine

Lisa eesti

Lisa vene

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

3.    Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja komisjoni esimees Dmitri Lett

4.    Ülevaade Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise  riigieelarve valdkonna töörühmade läbirääkimistest

Ettekandja linnavolikogu esimees Jelena Koršunova

5.    Sillamäe linna arengukava menetlemisest 

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

6.    Linnavolikogu sotsiaal- ja lastekaitsekomisjoni 2018.a aruanne

 

Ettekandja komisjoni esimees Valeri Kuznetsov


Varasemad volikogu istungite päevakorrad

Linnavolikogu istung 27.02.2018

Sillamäe Linnavolikogu

Algus: 16.00

27.veebruar 2018

 

Päevakord

  1. Ülevaade õiguskorrast Sillamäe linnas

Ettekandja: Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna juht Sergei Andrejev

2.Sillamäe linna arengukava, eelarvestrateegia ja valdkonnapõhiste arengukavade läbivaatamise ja muutmise algatamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Sillamäe linna 2018. aasta I lisaeelarve

Lisad 1,2

Seletuskiri

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

Kaasettekandja linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees Valeri Abramovitš

  1. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine

Kiri

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

  1. Sillamäe Linnavolikogu 31. jaanuari 2017. a otsuse nr 186 „Aktsiaseltsile Sillamäe-Veevärk antud sihtfinantseeringu osaline tagastamine" muutmine

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

Kaasettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

  1. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Seletuskiri

Ettekandja aselinnapea Eevi Paasmäe

  1. Informatsioon teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemisest

Protokolliline otsus

Ettekandja aselinnapea Eevi Paasmäe