Haldusreform

Seoses käimasoleva haldusreformiga ja asjaoluga, et Sillamäe linn peab ette valmistama arvamuse, valmis linna kodulehel eraldi rubriik, kus kajastatakse haldusreformiga seotud tegevusi ja kuhu kogutakse haldusreformiga seotud materjale.

Asset Publisher

« Back

RAHVAKÜSITLUSE TULEMUSED: 84,4% SILLAMÄE ELANIKEST ON ÜHINEMISE VASTU

23. ja 24. aprillil Sillamäe linnas toimunud rahvaküsitluse käigus selgus, et 84,4% Sillamäe elanikest ei soovi ühineda Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linnaga.
Kahe päeva jooksul osales küsitluses 1501 inimest, mis on 12,7% hääleõigusega inimeste arvust. Ühinemise poolt vastas 233 inimest, ning vastu oli 1260 inimest. 8 küsitlussedelit tunnistati kehtetuks.
Sillamäe Linnavolikogu teeb oma lõpliku arvamuse Vabariigi Valitusele 15. maiks 2017.a. Rahvaküsitluse tulemus on oluline ja mõjuv argument Sillamäe Linnavolikogule oma lõpliku arvamuse väljendamiseks.