Busside sõiduplaanid

 

Linna bussiliini nr 34 aastaringne liikumisgraafik alates 1.02.2015.a

 

Tööpäevadel:

 

AS Molycorp Silmet juurest

Juri Gagarini tänavalt

-

5.30

6.05

6.20

6.45*

7.00*

7.15*

7.15* (kuniAS Norwes Metall peatusega OÜ Artekno Eesti juures)

7.45*

7.30*

8.20* (OÜ Artekno Eesti juurest)

8.45*

09.45** (kaupluse „Maxima" juurde)

10.55** (reis „Maxima" kaupluse juurest läbi Geoloogia tn.)

12.35

13.10

13.50*

14.30*

14.50*

15.20* (OÜ Artekno Eesti juurde)

16.20* (OÜ Artekno Eesti juurest)

16.45*

17.10 (AS-i Norwes Metall juurest peatusega AS Silsteve juures)

17.30

18.20

18.40

19.05

19.30

20.15

 

00.20* (OÜ Artekno Eesti juurest)

23.20* (OÜ Artekno Eesti juurde)

 

Laupäeviti, pühapäeviti, riigipühadel:

AS Molycorp Silmet juurest

Juri Gagarini tänavalt

 

7.20 (OÜ Artekno Eesti juurde)

8.20 (OÜ Artekno Eesti juurest)

7.20*В (AS Molyсorp Silmet juurde)

8.20*B (AS Molyсorp Silmet juurest)

8.45*

09.45** (kaupluse „Maxima" juurde)

10.55** (reis „Maxima" kaupluse juurest läbi Geoloogia tn.)

11.30

12.30

15.05*

15.20*

16.20*

16.40*

17.15

17.30

18.20

-

00.20*

23.20*

 

6.45*, 7.15*, 7.45*, 8.20*, 13.50*, 14.50*, 16.20*, 00.20* -  reis kuni Kannuka koolini Geoloogia tn.

7.00*, 7.15*, 7.30*, 8.45*, 14.30*, 15.20*,16.45*, 23.20* -  reis Kannuka koolilt Geoloogia tn.

09.45** - reis „Maxima" kaupluseni

10.55** - reis „Maxima" kaupluse juurest läbi Geoloogia tn.

7.20* ©, 8.20* © – reis OÜ Artekno Eesti juurest ja OÜ Artekno Eesti juurde toimub laupäeviti

7.20* В, 8.20* В – reis AS Molyсorp Silmet juurest ja AS Molyсorp Silmet toimub pühapäeviti

Sillamäe linnas registreeritud elanikele on alates 1.01.2017 bussisõit tasuta isikustatud elektroonilise sõidukaardi näitamise korral.

Sõidupileti hind

  • ühekordne sõidupilet 0,45 eurot;
  • kuupileti maksumus ei tohi ületada 16,00 eurot.

Sõidusoodustused

  1. Linnasisese avaliku bussiliiniveo sõidusoodustused sügava puudega isiku saatjale, puudega lapse saatjale, raske puudega isikule, pensionärile:
  • ühekordne sõidupilet 0,25 eurot;
  • kuupileti maksumus ei tohi ületada 8,30 eurot.
  1. Üle 70 aasta vanusel isikul ning päevases õppes põhi-, üldkesk- või kutseharidust omandaval õpilasel on õigus sõita linnasisesel avalikul bussiliinil tasuta.
  2. Sõidusoodustusi võimaldatakse õigust tõendava dokumendi esitamisel.

Bussipeatused